”ஸஹாபாக்களின் நற்குணங்கள்” -மதீனா கிளை பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, January 17, 2013, 19:31

அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கிருபையால் ஜித்தா மண்டலம் மதீனா கிளையில் 11-01-2013 வெள்ளி அன்று ஜும்.ஆ விற்க்குப்பின் மார்க்க உரை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் சகோ. சலாஹூதீன் ஸஹாபாக்களின் நற்குணங்கள் என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள். து.ஆ மற்றும் மதிய உணவிற்க்குப்பின் நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவேறியது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.