ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – தொண்டி கிளை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 10.01.13 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.