நூல் விநியோகம் – தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Sunday, January 13, 2013, 14:56

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 13.1.13 அன்று நூல் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.