நூல் விநியோகம் – தக்கலை கிளை

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 13.1.13 அன்று நூல் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.