”ஏகத்துவத்தை நேசிப்போம்” தக்கலை கிளை பயான் நிகழ்ச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Wednesday, January 16, 2013, 20:29

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 04.1.13 மற்றும் 11.1.13 தேதிகளில் பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ. ஜியாத் அவர்கள் ”ஏகத்துவத்தை நேசிப்போம்” என்ற தலைப்பிலும் சகோ. அபுல் ஹசன் அவர்கள் ”இஸ்லாத்தில் நடுநிலை” என்ற தலைப்பிலும்   உறையாற்றினார்கள்.

Print This page