”மறுமைக்காக வாழ்வோம்“ பெண்கள் பயான் – திருப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Wednesday, January 16, 2013, 20:29

காரைக்கால் மாவட்டம் திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 12.01.2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் நிஜாம் அவர்கள் ”மறுமைக்காக வாழ்வோம்“ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.