ஒரு யூனிட் அவசர இரத்ததானம் – திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12/01/2013 அன்று அவசர தேவைக்காக ஒரு யூனிட் இரத்ததானம் கொள்கைச் சகோதரர்களால் வழங்கப்பட்டது.