”தூதரை நம்புதல்” பெண்கள் பயான் – 86வது வார்டு கிளை

மதுரை மாவட்டம் 86வது வார்டு கிளை சார்பாக கடந்த 12-01-13 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அலி அவர்கள் ”தூதரை நம்புதல்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.