வாராந்திர பெண்கள் பயான் – பஹ்ரைன்

அல்லாஹ்வின் கிருபையால், பஹ்ரைன் மண்டலத்தின் வாராந்திர பெண்களுக்கான் தஃப்ஸீர் வகுப்பு கடந்த 05-01-2013 அன்று நடைபெற்றது.

இதில் சகோதரிகள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர். எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!!