”ஈமானில் உறுதி” பெண்கள் பயான் – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 11 01 2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சிஹாபுதீன் அவர்கள் ”ஈமானில் உறுதி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.