”பாலியல் வன்முறைக்கு இஸ்லாம் கூறும் தீர்வு” – காரைக்குடி கிளை தஃவா

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பில் கடந்த 10.01.12 அன்று ”பாலியல் வன்முறைக்கு இஸ்லாம் கூறும் தீர்வு” எனும் தலைப்பில் போஸ்டர்கல் ஒட்டி தஃவா செய்யப்படடது.