பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – தபூக்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 11, 2013, 19:54

அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கிருபையால் TNTJ ஜித்தா மண்டலம் தபூக் கிளை மர்கஸில் 11/01/2013 வெள்ளி அன்று காலை 10 முதல்11 மணிவரை பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு சகோ, முஜாஹித் அவர்கள்  தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் கிளை செயலாளர் சகோ, நிஜாம் அவர்கள் அறிமுக பேச்சினை தொடர்ந்து கலந்து கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவராக பேசினார்கள்.

Print This page