”மௌலூதினால் மறுமையில் நிரந்திர நரகம்தான்” – லெப்பைகுடிக்காடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Wednesday, January 16, 2013, 19:41

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பைகுடிக்காடு கிளையில் கடந்த 11-01-2013 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் பெரம்பலூர் இமாம் மைனுத்தீன் அவர்கள் ”மௌலூதினால் மறுமையில் நிரந்திர நரகம்தான்” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.