”நபியுடன் சுவனத்தில் இருக்க என்ன வழி” பெண்கள் பயான் – ஆலந்தூர் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஆலந்தூர் கிளையில் கடந்த 09-01-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி நவ்ரோஸ் அவர்கள் ”நபியுடன் சுவனத்தில் இருக்க என்ன வழி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.