ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 3000 மருத்துவ உதவி – நிரவி கிளை

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 08/01/13 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 3000 மருத்துவ உதவியாக அவரது கணவரிடம் வழங்கப்பட்டது.