“அழைப்பு பணி” வாராந்திர பயான் – ஷார்ஜா மண்டலம்

ஷார்ஜா மண்டலம் ETA மெல்கோ கேம்பில் கடந்த 09/01/2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. முஹம்மது ஃபரூக் அவர்கள் “அழைப்பு பணி” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள். சகோதரர்கள் அனைவரும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் அடைந்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்