”விபச்சாரம் பெரும்பாவம்” பெண்கள் பயான் – கோரிப்பாளையம் கிளை

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பாளையம் கிளையில் கடந்த 10.1.13 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜைனுல் ஆப்தீன் அவர்கள் ”விபச்சாரம் பெரும்பாவம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.