ஏழை சிறுவனுக்கு 60,000 ரூபாய் மருத்துவ உதவி – சேப்பாக்கம் கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 08.1.2013 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு 60,000 ரூபாய் மருத்துவ உதவியாக சிறுவனின் தாயாரிடத்தில் வழங்கப்பட்டது.