‘’இணைவைப்பு’’ தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – மேலூர் கிளை

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07.01.2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் யூனுஸ் அவர்கள் ‘’இணைவைப்பு’’ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். பொதுமக்கள் கேட்டு பயன் பெற்றனர்.