இராஜபாளையம் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Sunday, January 6, 2013, 16:15

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம்  கிளை சார்பாக கடந்த 06-01-2013 அன்று தஃவா சுவர் விளம்ரம் செய்யப்பட்டது.