அவசர இரத்த தான உதவி – திருப்பாலைக்குடி கிளை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்பாலைக்குடி கிளையில் கடந்த 08.01.13 அன்று அவசர தேவைக்காக ஒரு யூனிட் இரத்ததானம் கொள்கைச் சகோதரர்களால் தானம் செய்யப்பட்டது.