’’பிறசமய ஏழை சகோதருக்கு ரூபாய் 2100/- மருத்துவ உதவி’’ – செல்வபுரம் கிளை

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 04.01.13 அன்று பிறசமய ஏழை சகோதருக்கு ரூபாய் 2100/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.