’’ ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் ’’ – வேலூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06.01.13 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறுகள் கழற்றி எரியப்பட்டது.