ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5000 கல்வி உதவி – உறையூர் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் உறையூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 06.01.2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5000 கல்வி உதவியாக வழங்கபட்டது.