தெருமுனை பிரச்சாரம் – G.M நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Tuesday, January 8, 2013, 19:02

கோவை மாவட்டம் G.M நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 4-1-13 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர் கான் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.