“பித் அத்” மெகாபோன் பிரச்சாரம் – சங்கு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Tuesday, January 8, 2013, 18:47

ஈரோடு மாவட்டம் சங்கு நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 06-01-2013 அன்று மெகாபோன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சகோதரர் ரஃபீக் அவர்கள் “பித் அத்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.