“இறைதுதர்களின் பண்புகள்” – குனியமுத்தூர் கிளை தர்பியா

கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 6.1.13 அன்று வாராந்திர தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சல்மான் அவர்கள் “இறைதுதர்களின் பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.