அவசர இரத்த தான உதவி – இராமநாதபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 4, 2013, 14:17

இராமநாதபுரம் மாவட்ட கிளை சார்பாக கடந்த 03.01.13 அன்று ஒரு சகோதரருக்கு அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது.