கத்தர் மண்டல கிளைகளின் வாராந்திர சொற்பொழிவுகள் 4.1.2012

அல்லாஹுவின் பேரருளால்,தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 04-01-2013 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. 

1. வக்ரா  பகுதியில்- சகோதரர். ஃபக்ருதீன் அலீ  அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 

2 . நஜ்மா பகுதியில்- சகோதரர். ஹயாத் பாஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 

3 .அல் அத்தியா பகுதியில் –  மௌலவி,அப்துஸ்ஸமத் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

4 .முஐதர் பகுதியில் –  சகோதரர்.தஸ்தகீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

5. லக்தா பகுதியில் – மௌலவி,முஹம்மத் அலீ ,M.I.Sc., அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

6 . அல் ஃஹீஸா பகுதியில் –  சகோதரர்.முஹம்மத் யூசுஃப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

7.சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்- மௌலவி,அன்ஸார் மஜீதி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

8.ம’அமூரா பகுதியில் – சகோதரர்.காதர் மீரான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில்-மௌலவி,லாயிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

10. கரதிய்யாத் பகுதியில் –  சகோதரர்.அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

11. கரஃபா பகுதியில் – மௌலவி,முஹம்மத் அலீ ,M.I.Sc., அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய- இலங்கையைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர்.

அல்ஹம்துலில்லாஹ் !