ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – கோரிப்பாளையம் கிளை

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பாளையம் கிளையில் கடந்த 4.1.13 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வீடுகளில் இருந்த ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது.