கரூர் கிளை இரத்த தான முகாம் – 30 பேர் இரத்த தானம்!

கருர் மாவட்டம் கரூர் கிளையில் கடந்த 30-12-12 அன்று  ”இரத்ததான முகாம்” நடைபெற்றது. இதில் 30 பேர் இரத்ததானம் செய்தனர்.