“கொள்கை உறவா? குருதி உறவா?” பெண்கள் பயான் – சுல்தான்பேட்டை கிளை

புதுவை மாநிலம் சுல்தான்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 01/01/2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அஹமதுல்லாஹ் அவர்கள் “கொள்கை உறவா? குருதி உறவா?” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்