“மரணத்தை நினைவு கூர்வோம்” வாராந்திர பயான் – ஷார்ஜா மண்டலம்

ஷார்ஜா மண்டலம் National Paint முகாமில் கடந்த 01/01/2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது ஃபரூக் அவர்கள் “மரணத்தை நினைவு கூர்வோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டு பயன் பெற்றனர்.