ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 18000 மருத்துவ உதவி – சிவகங்கை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 4, 2013, 21:21

சிவகங்கை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-12-2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 18000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.