ஏழை மாணவிக்கு ரூ 5000 கல்வி உதவி – ஏர்போர்ட் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் மற்றும் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 26-12-12 அன்று ஏழை மாணவிக்கு ரூ 5000 கல்வி உதவியாக அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது.