ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் உதவி – காரைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, December 28, 2012, 20:21

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பில் கடந்த 21-12-2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு தையல் இயந்திரம் வாழ்வதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது.