”ஸபர் மாதம் பீடை மாதமா?” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – செய்துங்கநல்லூர் கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்கநல்லூர் கிளை சார்பில் கடந்த 20.12.2012 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அஹ்மத் ஷா பைஜி அவர்கள் ”ஸபர் மாதம் பீடை மாதமா?” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்.