ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 17,400 கல்வி உதவி – வெளிபட்டிணம் கிளை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 23.12.2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 17,400 கல்வி உதவியாக அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது.