”கொள்கையில் உறுதி” வாராந்திர பயான் – ஷார்ஜா  

ஷார்ஜா  மண்டலம் ETA எம்கோ கேம்பில் கடந்த 19/12/2012 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மத் ஃபரூக் அவர்கள் ”கொள்கையில் உறுதி” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள் சகோதரர்கள் அனைவரும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் அடைந்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்