ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000 கல்வி உதவி – தாம்பரம் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் தாம்பரம் கிளையில் கடந்த 20-12-2012 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது.