”மாமனிதர் நபிகள் நாயம்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – வேலூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14.12.2012 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் குல்சார் அவர்கள் ”மாமனிதர் நபிகள் நாயம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.