“பெண்களின் நற்பண்புகள்” பெண்கள் பயான் – வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வரா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 16.12.2012 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.
இதில் சகோ.பசீர் அவர்கள் “பெண்களின் நற்பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.