”மூட நம்பிக்கை” பெண்கள் பயான் – வேலூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16.12.2012 அன்று ரஹ்மத்பாலா பகுதியில் பெண்கள் பயான் நடைப்பெற்றது. இதில் சகோ.சுஹைபா அவர்கள் ”மூட நம்பிக்கை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.