ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – துறைமுகம் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 18.12.12 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து தாயித்து கயிறுகள் கழற்றி எறியப்பட்டன.