ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4000 உதவி – பொதக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, December 21, 2012, 19:26

திருவாரூர் மாவட்டம் பொதக்குடி கிளையில் கடந்த 12-12-2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4000 வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது