ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6000/- கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளையின் சார்பாக கடந்த 07-12-2012 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6000/- கல்வி உதவியாக அவர்து தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது.