“சாதித்துக்காட்டுவோம்” பொதுத் தேர்வு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி – ஆசாத்நகர் கிளை

கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09/12/12 அன்று பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  “சாதித்துக்காட்டுவோம்”  என்ற  பொதுத் தேர்வு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த செய்தி பத்திரிக்கைகளில் வெளியானது.