ஸபர் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள்

கடந்த நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை மக்ரிபிலிருந்து முஹர்ரம் மாதம் முதல் பிறை என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு தமிழகத்தில் பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்.

எதிர்வரும் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு பிறை தென்பட்டால் அன்று ஸபர் முதல் பிறை ஆகும். அன்று பிறை தென்படாவிட்டால் நபிவழி அடிப்படையில் முஹர்ரம் மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பிறை தென்பட்டால் பிறை பார்த்த தகவலை உடனே கீழ்கண்ட எண்களில் தெரியப்படுத்தவும்.

தொடர்புக்கு:

9677077030

9952056444

9952035444

9952035333