தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு ரூ 10,000 உதவி – பரங்கிபேட்டை கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிபேட்டை கிளையில் கடந்த 25 11 2012 அன்று தீ விபத்தால் உடமைகளை இழந்து பாதிக்கப்பட்ட ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூ 10,000 வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது.