நாகூர் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, November 15, 2012, 14:31

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது.