21 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆறாம்பண்ணை கிளை 2012

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளையில் கடந்த இந்த ஆண்டு (2012) 21 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது.